Alla inlägg av admin

Fasadtvätt – Rengöring och tvättning av fasader

En fasadtvätt är nödvändig om du ska få din fasad att hålla längre oavsett om den är av trä, tegel, puts eller plåt. Men vad är det som gör att vissa fasader blir mer smutsiga än andra?

En husfasad påverkas av luftföroreningar, dvs. smutspartiklar i luften från vägtrafik och industrin. Därför påverkas fastigheter som ligger närmre industrier och tungt trafikerade vägar mer än andra. Hur fastigheten är placerad påverkar också nedsmutsningen.

Alger och mögelpåväxt är också en orsak till missfärgningar på fasaden.

Läs mer om fasadtvätt och besiktning av fasader som är i behov av rengöring. https://fasadmetoder.se/tjanster/fasadtvatt-stockholm/

Tilläggsisolera vind – Billigaste sättet att isolera?

Att tilläggsisolera vinden på ett hus anses vara en av de enklaste och billigaste åtgärderna för att förbättra värmeekonomin i sitt hus. Men hur kommer det sig att det är just både det enklaste och billigaste sättet att isolera och spara värme? Vi reder ut begreppen och varför det är så. För att förstå orsaken får vi börja från grunden.

En varm och skön sommardag är det inte ovanligt att du kan se dessa små päronformade bollar på den vackert blåa himlen. Dessa flygande päronformar är stora färgglada luftballonger som utnyttjar en av våra vanligaste naturlagar, som är att varm luft stiger. Det är därför en del kallar det för luftballongseffekten. Våra grannar i norr kallar den ofta för skorstenseffekten. Men vad är det för effekt man pratar om?

För att få se vår vackra jord från ovan så värmer vi luften i luftballongen med stora förbränningsaggregat. När luften har blivit tillräckligt varm så stigen värmen uppåt i ballongen som sedan långsamt stiger uppåt när luften har blivit tillräckligt varm. Precis som när våra grannar i norr eldar i värmepannan eller eldstaden så stiger de varma rökgaserna uppåt i skorstenens kanaler och värmer upp skorstenen och intilliggande ventilationskanaler. Det är naturlagen att varm luft stiger uppåt som gör att vi kan utnyttja dess effekt för att spara energi och värme i våra bostäder.

Varför är tilläggsisolering av vinden ett av de billigaste sätten att isolera?

Det är egentligen tre orsaker som gör att just tilläggsisolering av vindsutrymmet anses vara ett av det billigaste sättet att isolera. Den första anledningen är att när du isolerar golvet på vinden eller ”bjälklaget” som det även heter så minskar du värmeförlusten som stiger uppåt i huset. Effekten av detta blir att du sparar pengar eftersom du får minskade värmeförluster ut genom vindsutrymmet och taket.

Den andra orsaken är att vindsutrymmet oftast är ett oinrett utrymme som gör att man oftast kan sätta igång direkt med isoleringsarbetet och att man efter vindsisoleringen inte heller behöver återställa vare sig inredning eller utföra några renoveringsåtgärder. Det gör att det blir billigare och du sparar pengar genom att slippa efteråtgärder.

Den tredje anledningen är att det är relativt billigt att isolera vinden eftersom man kan använda lösullsisolering som man sprutar in i vindsutrymmet alla skrymslen och vrår. Det går även relativt fort från start till ett färdigisolerat vindsutrymme när man använder sprutisoleringsmetoden.

Det är därför ovanstående tre anledningar gör att just isolering av vinden anses vara ett av de billigaste sätten att isolera och spara värme i bostaden. Själva lösullsisoleringen av vinden kostar ca 12-18,000 kronor att utföra med material och arbete.

Högtryckstvätt – Test och vilken är bäst?

Det finns en hel del högtryckstvättar och tester på marknaden men vad behöver man egentligen tänka på när man ska köpa en högtryckstvätt? Vilken är bäst?

Det första är att en bra högtryckstvätt inte bara måste kunna ge ett ordentligt tryck utan framför är det kombinationen med rätt mängd vatten och tryck som avgör om det är en bra högtryckstvätt. En högtryckstvätt som bara ger högt tryck kan aldrig kan ge en riktigt bra effekt på själva tvättningen om den inte kan leverera en ordentlig mängd med vatten. Det är därför mängden vatten i kombinationen med rätt tryck avgör om en högtryckstvätt är bra eller inte.

För att hitta den bästa högtryckstvätten för ditt ändamål är den viktigaste parametern när du ska jämföra olika högtryckstvättar att titta på vilket arbetstryck tvätten ger vid maxtryck i bar. Trycket ska sedan jämföras i kombination med vattenförbrukning per timme. I produktspecifikationen brukar mängden vatten som en högtryckstvätt kan ge anges i liter per timme. Ibland skrivs detta ut med engelskans l/h (Liters per hour) eller på svenska liter/tim (Liter i timmen).

Tillbehör till högtryckstvätt

En högtryckstvätt utan tillbehör är bara en högtryckstvätt, så självklart vill man ha tillbehör så att tvätten kan utnyttjas till så många uppgifter som möjligt, t.ex. spola bort alger och mossa på garageinfarten, tvätta av trädgårdsredskap och maskiner, spola ren båten, tvätta husfasaden, tvätta av altanen och tvätta bilen. Var dock aktsam när du tvättar av bilen med högtryckstvätten eftersom trycket kan skada lacken om du går för nära med strålen.

När du köper en högtryckstvätt ska du kontrollera vilka tillbehör som ingår vid själva köpet och vad du måste betala extra för. Tänk på att det oftast inte räcker med ett enda munstycke eftersom tvätten kan användas till så många olika uppgifter och då krävs flera munstycken och tillbehör.

Högtryckstvättad altan

Vilken högtryckstvätt är bäst?

Det finns många kriterier som måste uppnås för att hitta den bästa högtryckstvätten. I de flesta tester som görs tittar man oftast bara på motoreffekt, maxtryck i bar, längd på högtrycksslangen, vikt och ljudnivå. Det viktigaste när det gäller högtryckstvättar är pumpen och vilken vattenmängd den kan leverera.

För ett bra resultat är det viktigt med högt vattenflöde och ett bra spolmun­stycke.

Pumpen är en av de viktigaste delarna på högtryckstvätten och att den kan leverera rätt vattenmängd. På en bra högtryckstvätt bör pumpen kunna leverera mellan 450-600 liter vatten per timme. Arbetstrycket bör ligga mellan 110-130 bar.

Högtrycksslangen bör vara mellan 8-10 meter lång så att du inte behöver flytta tvätten så ofta. Slangen måste vara smidig och följsam så att du kan flytta dig obehindrat och slangkopplingen på maskinen bör sitta lågt så att den inte välter när du drar i slangen.
En slangvinda på tvätten är att föredra men är inte ett måste.

Tvättmedelsbehållaren bör vara separat och sitta på maskinen eftersom en behållare som sitter på munstycket gör tvättningen onödigt tungt och besvärligare att hantera.

Ett bra sladdfäste som gör det lätt att hänga upp elsladden utan trassel efter användning. Sladden ska sitta ordentlig fast när tvätten flyttas.

Ett ordentligt handtag som är stabilt måste finnas på maskinen så att du enkelt kan flytta tvätten. En fördel är om handtaget kan fällas ihop eftersom tvätten då tar mindre plats när den inte används.

Spolrör och munstycke är självklart en av högtryckstvättens viktigaste tillbehör. Dagens tvättar levereras som standard med pistolhandtag och minst ett spolrör och utbytbart munstycke. Det bör även finnas en bra förvaringsplats på maskinen för tillbehör och fler munstycken. En bra uppsättning munstycken till tvätten är rund, roterande, spetsig, platt eller pulserande stråle.

När du känner dig tillräckligt påläst för att kunna göra ett bra val och ett tryggt köp är det bara lyckönskningen som kvarstår för att du ska hitta den bästa högtryckstvätten för dina ändamål.

Cellulosaisolering – Fördelar med lösull

Cellulosaisolering är tillverkat av en av de vanligaste organiska substanserna i naturen och finns i huvudsak i växternas cellväggar vilket bl.a. gör cellulosaisoleringen till ett väldigt bra val i miljösynpunkt.

Cellulosaisolering är en naturlig isolering som är tillverkat av återvunnet tidningspapper. Tillverkningsprocessen gör att cellulosaisoleringen anses vara en miljövänligare typ av isolering som inte tar resurser från jordens lagrade tillgångar. Cellulosan är en mjuk fiber som är lättare att hantera för oss människor och framför allt en produkt som är lite snällare mot kroppens slemhinnor.

Cellulosaisoleringens innehåll och beståndsdelar bygger på  trä som binder koldioxid under hela sin livslängd och cellulosan är helt CO2 neutral. Miljövänligheten består bland annat av att energiåtgången är minimal vid tillverkningen.

Cellulosaisoleringens fuktsäkra egenskaper

Att isolera med cellulosaisolering på t.ex. vindsbjälklag ger en minskad risk för högre luftfuktighet i kalla vindsutrymmen. Anledningen till den minskade risken är cellulosaisoleringens hygroskopiska egenskaper, dvs. den egenskapen som mineralull och glasull saknar.

Att cellulosaisoleringen är ett hygroskopiskt material innebär att isoleringen kan ta emot och släppa ifrån sig fukt. En rätt byggd och diffusionsöppen konstruktion med cellulosaisolering och en ordentligt installerad vindspärr ger ett fuktsäkrare och sundare hus.

Lägre energiförbrukning i bostaden

Cellulosaisolering har väldigt låg luftgenomsläpplighet som innebär att materialet inte ger någon inre luftrörelser (konvektion). Det är just den stillastående luften som vilket ger isoleringens utmärkta isoleringsvärden och den egenskapen som leder till energieffektivare isolering och byggnader.

Skyddar mot både kyla och värme

Cellulosaisoleringen har en struktur på fibrerna som gör att isoleringsvärdet inte påverkas av konvektionen som beskrivs ovan. Den egenskapen leder till att cellulosaisolering isolerar väldigt bra under det kalla vinterhalvåret. Kombinationen av dessa egenskaper gör att den höga värmelagringskapacitet leder till ett jämnare uppvärmningsbehov och i slutändan en lägre energiförbrukning i bostaden.

Under sommarhalvåret kan övervärmen vara ett problem i en del fastigheter, speciellt i 1,5 plans och i hus med vindsvåning. Om fastigheten däremot är isolerad med cellulosaisolering kan man få ner medeltemperaturen med ca 5 grader tack vare den goda värmelagringskapaciteten hos cellulosaisolering  jämfört med traditionell isolering.

Förutom att cellulosaisoleringen skyddar mot både värme och kyla så har cellulosan en väldigt bra ljudisolerande förmåga tack vare den höga densiteten. Det är den täta  och homogena fiberstrukturen i materialet som ger den effektivare ljudisolerande effekten.

Brandsäkrare isolering

Brandskyddet i cellulosaisoleringen uppnås genom att man behandlar isoleringen med borsalter som avger vätska när den värms upp och på så sätt inte kan brinna.  Behandlingen gör att risken för brandspridning minskar. Skyddet finns för att brandsäkerheten ska ge värdefull extra tid för de människor som bor i fastigheten att komma ut vid en brand och för att brandmännen ska hinna släcka branden.

Fördelar med cellulosaisolering:

• Behagligare och lättare att arbeta med (materialet kliar inte)
• Lägre energiförbrukning
• Tillverkat av återvunnet tidningspapper (tär mindre på jordens lagrade tillgångar)
• Miljövänligare och sundare hus med kretsloppstänkande
• Mycket bra ljudisoleringsförmåga
• Bättre inomhusklimat med diffusionsöppen konstruktion
• Minimalt med spill vid sprutning med lösull (ger kortare byggtid)
• En isolering fri från skarvar (minimerar konvektion)

Källa: ekocell.se

Linoleumgolv

Linoleumgolv är verkligen ett slitstarkt och välbeprövat golvmaterial som har funnits i många år. Linoleum har på grund av sina fantastiska egenskaper fått ett brett användningsområde eftersom det är slitstarkt, värmeisolerande och ljuddämpande. Det vanligaste användningsområdet är golv, men eftersom det är styvt, hårt och samtidigt smidigt används det även vid tillverkning av möbler.

Vad är linoleum och vad består den av?

Historien sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1700-talet när Nathan Smith tar patent på ”Floorclotch” som tillverkade en massa av hart och kåda med en blandning av bivax lades på en duk av hampa eller canvas som pressades fast med värme. Floorclotch fanns kvar ända in på 1930-talet. 1844 uppfinner Elija Galloway ”Kamptulikon” som är mattor av korksmulor och guttaperka. Det är det materialet som intresserar en engelsk herre vid namn Frederick Walton.

Mer fakta om linoleumgolv. https://sv.wikipedia.org/wiki/Linoleum

Tillverkning av linoleum

Linoleum har faktiskt funnits sedan 1860 då Frederick Walton fick patent på en blandning mellan trämjöl, korkmjöl, kåda och linolja. Ordet linoleum är en kombination av de latinska orden Linum för ”lin” och Oleum för ”olja” som tillsammans bildar Waltons namn för Linoleum. Enkelt beskrivet så använde Walton sickativ som fick kockas ihop linolja som fått rinna ut över bomullsdukar och bildar ett lager av sk ”linoxin”. När den tjocknat och torkat mals den sedan ned och kokas med harts som tillsammans bildar linoleumcement. Cementen blandas sedan med trä- och korkmjöl som tillsammans kockas ihop med eventuellt färgpigment till en sirapsliknande konsistens som valsas ut på ett underlag av juteväv och bildar materialet linoleum.

Idag har hela tillverkningsprocessen förenklats betydligt och man använder bl.a. kalkstensmjöl istället för korkmjöl för att det ska vara möjligt att framställa ljust färgade linoleumgolv. Produktionen av linoleum var som störst i Sverige mellan 1930 och 1955 men slogs nästan helt ut av plastmattor i början av 1960-talet.

Trots att plastgolv dominerat marknaden efter 1960-talet så har linoleumgolven fortfarande hållit ett stadigt grepp om golvmarknaden och med hjälp av modernisering av materialet till och med lyckats komma tillbaka.

För att kunna tillverka ett linoleumgolv krävs det att den färdiga linoleummassan läggs på en juteväv. I början var linoleummattorna enfärgade, men när tillverkningen tog fart ordentligt så tillverkade man även mönstrade mattor i olika kulörer med hjälp av olika färgpigment. Idag finns linoleumgolv i ett antal varianter av mönster och olika typer av ytskiktsbehandlingar. Golvet kan läggas från rulle eller som golvplattor. På senare år har även golvplattorna utvecklats så att de kan med hjälp av not och spont kan klickas ihop och läggas som ett modernt klickgolv.

Underhåll och rengöring av linoleumgolv

Linoleumets egenskaper är slitstarkt, ljudisolerande, värmeisolerande och antistatiskt och att det har en förmåga att ”självläka” mindre repor och märken. Anledningen är att oxidationsprocessen som startar när man blandar linolja och harts fortsätter i det färdiga golvet.

Rengöring av linoleumgolv bör göras med torra metoder som vanlig dammsugning och torrmoppning. Vid våtrengöring får aldrig hett vatten, såpa eller alkaliska rengöringsmedel (>pH9) användas utan det enklaste är att använda en lätt fuktat golvmopp med lite golvvårdsvax i vatten som rengör och skyddar linoleumgolvet. Är golvet väldigt smutsigt kan man ersätta golvvaxet med mil rengöringsmedel eller vanligt handdiskmedel.

Vad kan man göra för att få bort fläckar på linoleumgolv?

Det är viktigt att tänka på att alltid ta bort fläckarna som uppstår direkt innan de hunnit torka fast. En grundregel är att alltid torka av fläckarna med vanligt vatten efter fläckborttagningsmedel och att linoleum skadas av hett vatten, starka lösningsmedel som aceton, thinner, lack, fernissa och starka syror.

Lathund för att få bort fläckar av:

Fett, fruktsaft, choklad, kaffe och vin kan tas bort med ett neutralt rengöringsmedel som är utspätt med vatten.

Tuggummi eller stearin kan skrapas bort när det torkat ordentligt.

 Skokräm, olja, gummistreck, asfaltsfläckar, kritor, tusch och läppstift kan tas bort med tvättnafta alt. Lacknafta.

Rost, urin och kräkningar tas enklast bort med en 12-procentig ättikssprit.

Fläckar av blod kan enklast avlägsnas med vanligt kallt vatten.

Cigarettglöd och stötskador kan vara svårt att få bort men om skadan inte ligger för djup ned i materialet kan du prova att slipa lätt på skadan med vanlig stålull. Om skadan i värsta fall är djup kan du försöka få tag på en provbit i samma kulör som skrapas och blandas med trälim, där ytan sedan slipas med stålull när det torkat. Den nedmattade ytan från stålullen går oftast att återställa med hjälp av lite mjukvax eller golvpolish.

Slipning av linoleumgolv

Har du fått mycket repor och skador på linoleumgolvet går det att slipa om undergolvet är slätt så att slipningen kan göras jämnt över hela ytan. En sådan slipning bör överlåtas till en fackman som även kan utföra en korrekt efterbehandling av linoleumgolvet.

Läggning av linoleumgolv

Hur får man tag på en seriös och bra golvläggare? Börja med att kontrollera om golvföretaget är anslutna till GBR som är golvbranschens riksorganisation. Men det  är värt att notera att bara för att företaget inte är anslutet till någon organisation att dom skulle vara sämre eller oseriösa för det. Linoleumgolv rekommenderas inte i våtutrymmen utan där får du lägga en våtrumsmatta. Ska du anlita ett golvföretag för arbeten i våtutrymmen så ska du kontrollera att dom är våtrumscertifierade via GVK (golvbranschens våtrumskontroll).

Det finns företag som är anslutna både till GBR och GVK. Ett sådant företag är t.ex. 3L Golv AB i Stockholm. http://www.3lgolv.se  Dom  utför även läggning av linoleumgolv.

Vilket trägolv är starkast?

Ett bokgolv är idag det starkaste trägolvet som finns på marknaden. Men även ek och ask är väldigt starka och hårda träslag att använda på ett trägolv. Idag kan du oftast beställa och köpa samtliga träslag som parkettbrädor och laminat. Men oavsett vilket träslag du väljer på ditt golv så är det lacken på trägolvet som avgör hur slitstarkt och tåligt det är. Det är viktigt att känna till att lacken på ett trägolv inte får slitas ner helt till den naturliga träytan innan du lackerar om golvet, och det gäller oavsett vilket träslag du har på ditt trägolv.

Du bör också tänka på att du kan välja olika hårdhetsgrad på golvlacket beroende på vilket rum golvet ligger i som du ska lacka. Ska du lackera golvet i hallen kan du välja en extra stark lack som gör trägolvet extra starkt och reptåligt. Tänk även på att om det finns lackrester i det gamla trägolvet, kan det bildas fläckar i lacken. Ska du renovera ditt befintliga trägolv är det därför viktigt att du slipar golvet noggrant innan du ska lackera.

Material till köksbänk

Köksbänken är kökets mest använda plats. Det är på köksbänken som middagen planeras, hackas, skalas och läggs upp. Det är därför köksbänken är en av kökets viktigaste val, och det finns massor av olika valmöjligheter. Ditt kök är din arbetsplats och där familjen träffas efter dagens bestyr.

När du ska göra ditt val av köksbänk är det viktigt att väga fördelar och nackdelar om vilket material som passar dig bäst. På köksbänken hanteras varma kastruller och vassa knivar och det är där du använder feta, fuktiga, färgrika, starka och syrehaltiga produkter för matlagning. Därför är valet av material för din köksbänk ett viktigt val där du bör se över alla kriterier innan du köper din bänk.

Vilka material till en köksbänk?

Det finns idag ett stort urval av material för köksbänkar. Betong, marmor, granit, komposit, rostfritt stål, trä eller laminat är bara några av dagens material.

Det finns en hel del artiklar och tester där man tittar på köksbänkens material och dess styrka och svagheter. Några av de viktigaste kriterierna materialet ska klara av är fett som ligger kvar på bänkskivan under en längre tid. Många produkter som vin och rödbetor innehåller kraftiga kulörer som kan färgas av på bänkskivan och ge fläckar om det får ligga och dra.  Syra är också en vanlig orsak till upphov av fläckar från vin och citrusfrukter. Självklart är repor och värme grundläggande kriterier som en köksbänk måste klara av.

Om köksbänken är av hårt eller mjukt material är något som är mer en smaksak än nackdelar och fördelar eftersom vi självklart också vill att bänkskivan ska passa in i kökets stil och design. De flesta konsumenterna vet redan att en mugg som tappas på en bänkskiva av sten lättare går sönder än om skivan är av trä. Hur köksbänken påverkas av fett, syra, olika färger, repor och värme är det som du bör grunda ditt val efter.

Tipset för att hitta den bästa köksbänken som passar dig och dina behov är att ge sig ut på kunskapsjakt. En kunnig fackman som kan ge oberoende tips står högt upp på listan och om du är källkritisk så har du internets outgrundliga flora av artiklar och tester för att öka upp din kunskap inför ditt val av köksbänk. Passa även på att läsa på dig och öka upp kunskapen om vilket underhåll de olika materialen för bänkskivorna kräver.

Här hittar du  tester och artiklar om köksbänkar:

http://www.dn.se/bostad/tips-pa-tre-koksbankar

http://www.gp.se/livsstil/konsument/b%C3%A4nkskivor-test-1.566352

http://www.testfakta.se/tester/hem-och-hush%C3%A5ll/h%C3%A4lften-av-b%C3%A4nkskivorna-st%C3%A5r-inte-emot-fukten