Högtryckstvättar bilen

Högtryckstvätt – Test och vilken är bäst?

Det finns en hel del högtryckstvättar och tester på marknaden men vad behöver man egentligen tänka på när man ska köpa en högtryckstvätt? Vilken är bäst?

Det första är att en bra högtryckstvätt inte bara måste kunna ge ett ordentligt tryck utan framför är det kombinationen med rätt mängd vatten och tryck som avgör om det är en bra högtryckstvätt. En högtryckstvätt som bara ger högt tryck kan aldrig kan ge en riktigt bra effekt på själva tvättningen om den inte kan leverera en ordentlig mängd med vatten. Det är därför mängden vatten i kombinationen med rätt tryck avgör om en högtryckstvätt är bra eller inte.

För att hitta den bästa högtryckstvätten för ditt ändamål är den viktigaste parametern när du ska jämföra olika högtryckstvättar att titta på vilket arbetstryck tvätten ger vid maxtryck i bar. Trycket ska sedan jämföras i kombination med vattenförbrukning per timme. I produktspecifikationen brukar mängden vatten som en högtryckstvätt kan ge anges i liter per timme. Ibland skrivs detta ut med engelskans l/h (Liters per hour) eller på svenska liter/tim (Liter i timmen).

Tillbehör till högtryckstvätt

En högtryckstvätt utan tillbehör är bara en högtryckstvätt, så självklart vill man ha tillbehör så att tvätten kan utnyttjas till så många uppgifter som möjligt, t.ex. spola bort alger och mossa på garageinfarten, tvätta av trädgårdsredskap och maskiner, spola ren båten, tvätta husfasaden, tvätta av altanen och tvätta bilen. Var dock aktsam när du tvättar av bilen med högtryckstvätten eftersom trycket kan skada lacken om du går för nära med strålen.

När du köper en högtryckstvätt ska du kontrollera vilka tillbehör som ingår vid själva köpet och vad du måste betala extra för. Tänk på att det oftast inte räcker med ett enda munstycke eftersom tvätten kan användas till så många olika uppgifter och då krävs flera munstycken och tillbehör.

Högtryckstvättad altan

Vilken högtryckstvätt är bäst?

Det finns många kriterier som måste uppnås för att hitta den bästa högtryckstvätten. I de flesta tester som görs tittar man oftast bara på motoreffekt, maxtryck i bar, längd på högtrycksslangen, vikt och ljudnivå. Det viktigaste när det gäller högtryckstvättar är pumpen och vilken vattenmängd den kan leverera.

För ett bra resultat är det viktigt med högt vattenflöde och ett bra spolmun­stycke.

Pumpen är en av de viktigaste delarna på högtryckstvätten och att den kan leverera rätt vattenmängd. På en bra högtryckstvätt bör pumpen kunna leverera mellan 450-600 liter vatten per timme. Arbetstrycket bör ligga mellan 110-130 bar.

Högtrycksslangen bör vara mellan 8-10 meter lång så att du inte behöver flytta tvätten så ofta. Slangen måste vara smidig och följsam så att du kan flytta dig obehindrat och slangkopplingen på maskinen bör sitta lågt så att den inte välter när du drar i slangen.
En slangvinda på tvätten är att föredra men är inte ett måste.

Tvättmedelsbehållaren bör vara separat och sitta på maskinen eftersom en behållare som sitter på munstycket gör tvättningen onödigt tungt och besvärligare att hantera.

Ett bra sladdfäste som gör det lätt att hänga upp elsladden utan trassel efter användning. Sladden ska sitta ordentlig fast när tvätten flyttas.

Ett ordentligt handtag som är stabilt måste finnas på maskinen så att du enkelt kan flytta tvätten. En fördel är om handtaget kan fällas ihop eftersom tvätten då tar mindre plats när den inte används.

Spolrör och munstycke är självklart en av högtryckstvättens viktigaste tillbehör. Dagens tvättar levereras som standard med pistolhandtag och minst ett spolrör och utbytbart munstycke. Det bör även finnas en bra förvaringsplats på maskinen för tillbehör och fler munstycken. En bra uppsättning munstycken till tvätten är rund, roterande, spetsig, platt eller pulserande stråle.

När du känner dig tillräckligt påläst för att kunna göra ett bra val och ett tryggt köp är det bara lyckönskningen som kvarstår för att du ska hitta den bästa högtryckstvätten för dina ändamål.