Cellulosaisolering från tidningspapper

Cellulosaisolering – Fördelar med lösull

Cellulosaisolering är tillverkat av en av de vanligaste organiska substanserna i naturen och finns i huvudsak i växternas cellväggar vilket bl.a. gör cellulosaisoleringen till ett väldigt bra val i miljösynpunkt.

Cellulosaisolering är en naturlig isolering som är tillverkat av återvunnet tidningspapper. Tillverkningsprocessen gör att cellulosaisoleringen anses vara en miljövänligare typ av isolering som inte tar resurser från jordens lagrade tillgångar. Cellulosan är en mjuk fiber som är lättare att hantera för oss människor och framför allt en produkt som är lite snällare mot kroppens slemhinnor.

Cellulosaisoleringens innehåll och beståndsdelar bygger på  trä som binder koldioxid under hela sin livslängd och cellulosan är helt CO2 neutral. Miljövänligheten består bland annat av att energiåtgången är minimal vid tillverkningen.

Cellulosaisoleringens fuktsäkra egenskaper

Att isolera med cellulosaisolering på t.ex. vindsbjälklag ger en minskad risk för högre luftfuktighet i kalla vindsutrymmen. Anledningen till den minskade risken är cellulosaisoleringens hygroskopiska egenskaper, dvs. den egenskapen som mineralull och glasull saknar.

Att cellulosaisoleringen är ett hygroskopiskt material innebär att isoleringen kan ta emot och släppa ifrån sig fukt. En rätt byggd och diffusionsöppen konstruktion med cellulosaisolering och en ordentligt installerad vindspärr ger ett fuktsäkrare och sundare hus.

Lägre energiförbrukning i bostaden

Cellulosaisolering har väldigt låg luftgenomsläpplighet som innebär att materialet inte ger någon inre luftrörelser (konvektion). Det är just den stillastående luften som vilket ger isoleringens utmärkta isoleringsvärden och den egenskapen som leder till energieffektivare isolering och byggnader.

Skyddar mot både kyla och värme

Cellulosaisoleringen har en struktur på fibrerna som gör att isoleringsvärdet inte påverkas av konvektionen som beskrivs ovan. Den egenskapen leder till att cellulosaisolering isolerar väldigt bra under det kalla vinterhalvåret. Kombinationen av dessa egenskaper gör att den höga värmelagringskapacitet leder till ett jämnare uppvärmningsbehov och i slutändan en lägre energiförbrukning i bostaden.

Under sommarhalvåret kan övervärmen vara ett problem i en del fastigheter, speciellt i 1,5 plans och i hus med vindsvåning. Om fastigheten däremot är isolerad med cellulosaisolering kan man få ner medeltemperaturen med ca 5 grader tack vare den goda värmelagringskapaciteten hos cellulosaisolering  jämfört med traditionell isolering.

Förutom att cellulosaisoleringen skyddar mot både värme och kyla så har cellulosan en väldigt bra ljudisolerande förmåga tack vare den höga densiteten. Det är den täta  och homogena fiberstrukturen i materialet som ger den effektivare ljudisolerande effekten.

Brandsäkrare isolering

Brandskyddet i cellulosaisoleringen uppnås genom att man behandlar isoleringen med borsalter som avger vätska när den värms upp och på så sätt inte kan brinna.  Behandlingen gör att risken för brandspridning minskar. Skyddet finns för att brandsäkerheten ska ge värdefull extra tid för de människor som bor i fastigheten att komma ut vid en brand och för att brandmännen ska hinna släcka branden.

Fördelar med cellulosaisolering:

• Behagligare och lättare att arbeta med (materialet kliar inte)
• Lägre energiförbrukning
• Tillverkat av återvunnet tidningspapper (tär mindre på jordens lagrade tillgångar)
• Miljövänligare och sundare hus med kretsloppstänkande
• Mycket bra ljudisoleringsförmåga
• Bättre inomhusklimat med diffusionsöppen konstruktion
• Minimalt med spill vid sprutning med lösull (ger kortare byggtid)
• En isolering fri från skarvar (minimerar konvektion)

Källa: ekocell.se