Kategoriarkiv: Bygg och renovering

Fasadtvätt – Rengöring och tvättning av fasader

En fasadtvätt är nödvändig om du ska få din fasad att hålla längre oavsett om den är av trä, tegel, puts eller plåt. Men vad är det som gör att vissa fasader blir mer smutsiga än andra?

En husfasad påverkas av luftföroreningar, dvs. smutspartiklar i luften från vägtrafik och industrin. Därför påverkas fastigheter som ligger närmre industrier och tungt trafikerade vägar mer än andra. Hur fastigheten är placerad påverkar också nedsmutsningen.

Alger och mögelpåväxt är också en orsak till missfärgningar på fasaden.

Läs mer om fasadtvätt och besiktning av fasader som är i behov av rengöring. https://fasadmetoder.se/tjanster/fasadtvatt-stockholm/

Tilläggsisolera vind – Billigaste sättet att isolera?

Att tilläggsisolera vinden på ett hus anses vara en av de enklaste och billigaste åtgärderna för att förbättra värmeekonomin i sitt hus. Men hur kommer det sig att det är just både det enklaste och billigaste sättet att isolera och spara värme? Vi reder ut begreppen och varför det är så. För att förstå orsaken får vi börja från grunden.

En varm och skön sommardag är det inte ovanligt att du kan se dessa små päronformade bollar på den vackert blåa himlen. Dessa flygande päronformar är stora färgglada luftballonger som utnyttjar en av våra vanligaste naturlagar, som är att varm luft stiger. Det är därför en del kallar det för luftballongseffekten. Våra grannar i norr kallar den ofta för skorstenseffekten. Men vad är det för effekt man pratar om?

För att få se vår vackra jord från ovan så värmer vi luften i luftballongen med stora förbränningsaggregat. När luften har blivit tillräckligt varm så stigen värmen uppåt i ballongen som sedan långsamt stiger uppåt när luften har blivit tillräckligt varm. Precis som när våra grannar i norr eldar i värmepannan eller eldstaden så stiger de varma rökgaserna uppåt i skorstenens kanaler och värmer upp skorstenen och intilliggande ventilationskanaler. Det är naturlagen att varm luft stiger uppåt som gör att vi kan utnyttja dess effekt för att spara energi och värme i våra bostäder.

Varför är tilläggsisolering av vinden ett av de billigaste sätten att isolera?

Det är egentligen tre orsaker som gör att just tilläggsisolering av vindsutrymmet anses vara ett av det billigaste sättet att isolera. Den första anledningen är att när du isolerar golvet på vinden eller ”bjälklaget” som det även heter så minskar du värmeförlusten som stiger uppåt i huset. Effekten av detta blir att du sparar pengar eftersom du får minskade värmeförluster ut genom vindsutrymmet och taket.

Den andra orsaken är att vindsutrymmet oftast är ett oinrett utrymme som gör att man oftast kan sätta igång direkt med isoleringsarbetet och att man efter vindsisoleringen inte heller behöver återställa vare sig inredning eller utföra några renoveringsåtgärder. Det gör att det blir billigare och du sparar pengar genom att slippa efteråtgärder.

Den tredje anledningen är att det är relativt billigt att isolera vinden eftersom man kan använda lösullsisolering som man sprutar in i vindsutrymmet alla skrymslen och vrår. Det går även relativt fort från start till ett färdigisolerat vindsutrymme när man använder sprutisoleringsmetoden.

Det är därför ovanstående tre anledningar gör att just isolering av vinden anses vara ett av de billigaste sätten att isolera och spara värme i bostaden. Själva lösullsisoleringen av vinden kostar ca 12-18,000 kronor att utföra med material och arbete.

Cellulosaisolering – Fördelar med lösull

Cellulosaisolering är tillverkat av en av de vanligaste organiska substanserna i naturen och finns i huvudsak i växternas cellväggar vilket bl.a. gör cellulosaisoleringen till ett väldigt bra val i miljösynpunkt.

Cellulosaisolering är en naturlig isolering som är tillverkat av återvunnet tidningspapper. Tillverkningsprocessen gör att cellulosaisoleringen anses vara en miljövänligare typ av isolering som inte tar resurser från jordens lagrade tillgångar. Cellulosan är en mjuk fiber som är lättare att hantera för oss människor och framför allt en produkt som är lite snällare mot kroppens slemhinnor.

Cellulosaisoleringens innehåll och beståndsdelar bygger på  trä som binder koldioxid under hela sin livslängd och cellulosan är helt CO2 neutral. Miljövänligheten består bland annat av att energiåtgången är minimal vid tillverkningen.

Cellulosaisoleringens fuktsäkra egenskaper

Att isolera med cellulosaisolering på t.ex. vindsbjälklag ger en minskad risk för högre luftfuktighet i kalla vindsutrymmen. Anledningen till den minskade risken är cellulosaisoleringens hygroskopiska egenskaper, dvs. den egenskapen som mineralull och glasull saknar.

Att cellulosaisoleringen är ett hygroskopiskt material innebär att isoleringen kan ta emot och släppa ifrån sig fukt. En rätt byggd och diffusionsöppen konstruktion med cellulosaisolering och en ordentligt installerad vindspärr ger ett fuktsäkrare och sundare hus.

Lägre energiförbrukning i bostaden

Cellulosaisolering har väldigt låg luftgenomsläpplighet som innebär att materialet inte ger någon inre luftrörelser (konvektion). Det är just den stillastående luften som vilket ger isoleringens utmärkta isoleringsvärden och den egenskapen som leder till energieffektivare isolering och byggnader.

Skyddar mot både kyla och värme

Cellulosaisoleringen har en struktur på fibrerna som gör att isoleringsvärdet inte påverkas av konvektionen som beskrivs ovan. Den egenskapen leder till att cellulosaisolering isolerar väldigt bra under det kalla vinterhalvåret. Kombinationen av dessa egenskaper gör att den höga värmelagringskapacitet leder till ett jämnare uppvärmningsbehov och i slutändan en lägre energiförbrukning i bostaden.

Under sommarhalvåret kan övervärmen vara ett problem i en del fastigheter, speciellt i 1,5 plans och i hus med vindsvåning. Om fastigheten däremot är isolerad med cellulosaisolering kan man få ner medeltemperaturen med ca 5 grader tack vare den goda värmelagringskapaciteten hos cellulosaisolering  jämfört med traditionell isolering.

Förutom att cellulosaisoleringen skyddar mot både värme och kyla så har cellulosan en väldigt bra ljudisolerande förmåga tack vare den höga densiteten. Det är den täta  och homogena fiberstrukturen i materialet som ger den effektivare ljudisolerande effekten.

Brandsäkrare isolering

Brandskyddet i cellulosaisoleringen uppnås genom att man behandlar isoleringen med borsalter som avger vätska när den värms upp och på så sätt inte kan brinna.  Behandlingen gör att risken för brandspridning minskar. Skyddet finns för att brandsäkerheten ska ge värdefull extra tid för de människor som bor i fastigheten att komma ut vid en brand och för att brandmännen ska hinna släcka branden.

Fördelar med cellulosaisolering:

• Behagligare och lättare att arbeta med (materialet kliar inte)
• Lägre energiförbrukning
• Tillverkat av återvunnet tidningspapper (tär mindre på jordens lagrade tillgångar)
• Miljövänligare och sundare hus med kretsloppstänkande
• Mycket bra ljudisoleringsförmåga
• Bättre inomhusklimat med diffusionsöppen konstruktion
• Minimalt med spill vid sprutning med lösull (ger kortare byggtid)
• En isolering fri från skarvar (minimerar konvektion)

Källa: ekocell.se